Samle inn til flere akutthjelpere

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. De 4300 lokale akutthjelperne som har fått utstyr og opplæring av Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan redde liv ved å komme til pasienten før ambulansen rekker fram.

Takket være bidrag fra våre støttespillere har Stiftelsen Norsk Luftambulanse etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team over hele landet, gjennom kurset Akutthjelpere. Teamene består hovedsakelig av brannmannskaper som tar vare på pasienten i de livsviktige minuttene før medisinsk hjelp kommer frem. Denne beredskapen er et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. I dag er det rundt 4300 akutthjelpere i 180 kommuner.

Med din innsamling kan det bli enda flere akutthjelpere over hele landet. Tusen takk for all støtte!

 

Slik lager du din egen innsamlingsaksjon:

  1. Velg "Start innsamling". Fortell hvorfor saken er viktig for deg eller dere. Ditt engasjement vil engasjere andre.
  2. Sett deg et mål, og en dato for når målet skal være oppnådd.
  3. Del med venner. Inspirer, men ikke mas. Hold dem heller oppdatert med hvordan det går.
  4. Takk. Gjerne med en personlig hilsen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close