Ekstra trening for luftambulansepersonell

I den årlige treningsleiren, Camp Torpomoen, gis leger, flygere og redningsmenn i luftambulansetjenesten mulighet til å trene uforstyrret og fokusert sammen med kolleger fra hele landet. Det gir høyere kvalitet på luftambulansetjenesten og bedrer sikkerhet for både pasienter og personell. Treningen er kun mulig takket være støtte fra våre givere. 

Med din innsamlingsaksjon kan vi fortsette å tilby ekstra trening for luftambulansepersonellet. Tusen takk for all støtte! 

Slik lager du din egen innsamlingsaksjon:

  1. Velg "Start innsamling". Fortell hvorfor saken er viktig for deg eller dere. Ditt engasjement vil skape engasjement.
  2. Sett deg et mål, og en dato for når målet skal være oppnådd.
  3. Del med venner. Inspirer, men ikke mas. Hold dem heller oppdatert med hvordan det går.
  4. Takk. Gjerne med en personlig hilsen.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close